Saṃyuktāgama雜阿含經

SA 540(五四〇) 所患

如是我聞:

一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時,尊者阿那律在舍衛國松林精舍,身遭病苦。

時,有眾多比丘詣尊者阿那律所,問訊慰勞已,於一面住,語尊者阿那律言:「尊者阿那律!所患增損可安忍不?病勢漸損不轉增耶?」

尊者阿那律言:「我病不安,難可安忍,身諸苦痛,轉增無損。」即說三種譬,如上叉摩經說。

「然我身已遭此苦痛,且當安忍,正念正知。」

諸比丘問尊者阿那律:「心住何所,而能安忍如是大苦,正念正知?」

尊者阿那律語諸比丘言:「住四念處,我於所起身諸苦痛能自安忍,正念正知。何等為四念處?謂內身身觀念處,乃至受、心、法觀念處,是名住於四念處,身諸苦痛能自安忍,正念正知。」

時,諸正士共論議已,歡喜隨喜,各從座起而去。