Saṃyuktāgama雜阿含經

SA 669(六六九) 攝

如是我聞:

一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別者:「若所有法,是眾之所取,一切皆是四攝事。或有一取施者,或一取愛語者,或一取行利者,或一取同利者。過去世時,過去世眾,以有所取者,亦是四攝事。未來世眾,當有所取者,亦是四攝事。或一取施者,或一取愛語,或一取行利者,或一取同利。」

爾時,世尊即說偈言:

「布施及愛語,  或有行利者,
 同利諸行生,  各隨其所應。
 以此攝世間,  猶車因釭運。
 世無四攝事,  母恩子養忘,
 亦無父等尊,  謙下之奉事。
 以有四攝事,  隨順之法故,
 是故有大士,  德被於世間。」

佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。