Saṃyuktāgama雜阿含經

SA 793(七九三) 順流逆流

如是我聞:

一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時,世尊告諸比丘:「有順流道,有逆流道。諦聽,善思,當為汝說。何等為順流道?謂邪見,乃至邪定。何等為逆流道?謂正見,乃至正定。」

佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。

如順流、逆流,如是退道、勝道,下道、上道及三經道跡,亦如上說。