T No. 1670B那先比丘經

2.13.十三

王問那先言何等為一其心者。那先言諸善中獨有一心最第一人能一其心諸善皆隨之。那先言譬如樓陛當有所倚諸為善者皆著一心。那先言譬如王將四種兵出行戰鬪。象兵馬兵車兵步兵皆導引王前後。佛諸經戒及餘善事皆隨一心亦譬如兵。那先說經言諸善中一心為本學道人眾多皆當先歸一心。人身生死過去如水下流。前後相從無有住時。王言善哉。