T No. 1670B那先比丘經

2.19.十九

王言如人得道後世不復生者後寧復更苦不。那先言或有更苦者或有不更苦者。王言更苦不更苦云何。那先言身更苦耳心意不更苦。王言身更苦心意不更苦云何。那先言身所以更苦者。其身見在故更苦心意棄捐諸惡無有諸欲。是故不復更苦。王言假令得道人不能得離身苦者是為未得泥洹道耶。王言人得道已無所恩愛身苦意安何用為得道。王言假令人得道已成當復何留。那先言譬如果物未熟不強熟也。已熟亦無所復待。那先言王屬所道者舍犁曰所說舍犁曰在時言。我亦不求死我亦不求生我但須時可時至便去。王言善哉善哉。

那先比丘經卷上