T No. 1670B那先比丘經

2.23.二三

王問那先言。卿前所說人名與身何等為名何等為身者。那先言今見在為身心所念者為名。王復問人何故有名行於後世生而身不行生。那先言人身以名前後相連。譬如鷄子中汁及與上皮乃成鷄子。人名與身相連如是不分也。王言善哉。