T No. 1670B那先比丘經

2.33.三三

復問那先言。人有所念何等類。那先言人有所念因有所作。譬如人和毒藥自飲。亦復行飲人。身自苦亦復苦他人身。那先言譬如人作惡死後當入泥犁中。諸所教者皆入泥犁中。惡人有所念所作言如是。王言善哉。