T No. 1670B那先比丘經

2.37.三七

復問那先。凡人身中五知作眾事所成耶。作一事成五知耶。那先言作眾事所成。非一事所成也。譬如一地五穀當生時各各自生動類人身中五事皆用眾事各所生。王言善哉善哉。