T No. 1670B那先比丘經

2.51.五一

王復問人當於後世生者。寧能自知不。那先言其當生者自知。王言何用知之。那先言譬如田家耕種天雨時節。其人寧豫知當得穀不。王言然。猶知當得穀多。那先言人亦如是。人當於後世生豫自知。王言善哉。