Details for MN 33 Mahāgopālaka
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli MN 33 Mahāgopālaka MN i 220
Chinese SA 1249 T 99.1249 牧牛者 T ii 342c11
vn
Chinese EA 49.1 T 125.49.1 ? T ii 794a07
vn
Chinese T 1509.2 大智度論 T xxv 074a23
Chinese T 123 佛說放牛 T ii 546a13
Pāli AN 11.17 AN 11.18 Gopālaka [Gopāla] AN v 347
Tibetan D 211 / Q 877 རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་པོ་དང་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ། mdo: tsha 123b1–125a3 / tsu 131a1–132b3
[...] indicates alternative PTS or Taishō numbering.