အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

၂၃-ရာဂပေယျာလ

၂၃၇။ ရဟန်းတို့ တပ်စွန်းမှု ‘ရာဂ’ကို ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိရန် တရားဆယ်မျိုးတို့ကို ပွါးများ အပ်ကုန်၏။ အဘယ်ဆယ်မျိုးတို့နည်းဟူမူ— မတင့်တယ်ဟူသော အမှတ် ‘အသုဘသညာ’၊ သေခြင်း၌ ဖြစ်သော အမှတ် ‘မရဏသညာ’၊ အာဟာရ၌ စက်ဆုပ်ဖွယ်အမှတ် ‘အာဟာရေ ပဋိကူလသညာ’၊ လောက အားလုံး၌ မမွေ့လျော်ဖွယ်ဟူသော အမှတ် ‘သဗ္ဗလောကေ အနဘိရတိသညာ’၊ မမြဲဟူသော အမှတ် ‘အနိစ္စသညာ’၊ မမြဲရာ၌ ဆင်းရဲဟူသော အမှတ် ‘အနိစ္စေ ဒုက္ခသညာ’၊ ဆင်းရဲရာ၌ အစိုးမရဟူသော အမှတ် ‘ဒုက္ခေ အနတ္တသညာ’၊ ပယ်ခြင်း၌ အမှတ် ‘ပဟာနသညာ’၊ တပ်ခြင်းကင်းခြင်း၌ အမှတ် ‘ဝိရာဂ သညာ’၊ ချုပ်ခြင်း၌ အမှတ် ‘နိရောဓသညာ’တို့တည်း။ ရဟန်းတို့ တပ်စွန်းမှု ‘ရာဂ’ကို ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့်သိရန် ဤတရားဆယ်မျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏ )။ (၁)

၂၃၈။ ရဟန်းတို့ တပ်စွန်းမှု ‘ရာဂ’ကို ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိရန် တရားဆယ်မျိုးတို့ကို ပွါးများ အပ်ကုန်၏။ အဘယ်ဆယ်မျိုးတို့နည်းဟူမူ— မမြဲဟူသော အမှတ် ‘အနိစ္စသညာ’၊ အစိုးမရဟူသော အမှတ် ‘အနတ္တသညာ’၊ အာဟာရ၌ စက်ဆုပ်ဖွယ်ဟူသော အမှတ် ‘အာဟာရေ ပဋိကူလသညာ’၊ လောက အားလုံး၌ မမွေ့လျော်ဖွယ်ဟူသော အမှတ် ‘သဗ္ဗလောကေ အနဘိရတိသညာ’၊ အရိုးစုဟူသော အမှတ် ‘အဋ္ဌိကသညာ’၊ ပိုးလောက်ပြည့်၏ဟူသော အမှတ် ‘ပုဠုဝကသညာ’၊ ညို မဲ ပုပ်ဟူသော အမှတ် ‘ဝိနီလကသညာ’၊ ရွံဖွယ် ပြည်ယို၏ဟူသော အမှတ် ‘ဝိပုဗ္ဗကသညာ’၊ ပေါက် ပြဲ စုတ် ပြတ်ဟူသော အမှတ် ‘ဝိစ္ဆိဒ္ဒကသညာ’၊ ဖူးဖူးရောင်ဟူသော အမှတ် ‘ဥဒ္ဓုမာတကသညာ’တို့တည်း။ ရဟန်းတို့ တပ်စွန်းမှု ‘ရာဂ’ကို ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိရန် ဤတရားဆယ်မျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏။ (၂)

၂၃၉။ ရဟန်းတို့ တပ်စွန်းမှု ‘ရာဂ’ကို ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိရန် တရားဆယ်မျိုးတို့ကို ပွါးများ အပ်ကုန်၏။ အဘယ်ဆယ်မျိုးတို့နည်းဟူမူ— မှန်ကန်သော အမြင်၊ မှန်ကန်သော အကြံအစည်၊ မှန်ကန်သော စကား၊ မှန်ကန်သော အလုပ်၊ မှန်ကန်သော အသက်မွေးမှု၊ မှန်ကန်သော လုံ့လ၊ မှန်ကန်သော အောက်မေ့မှု၊ မှန်ကန်သော တည်ကြည်မှု၊ မှန်ကန်သော ဉာဏ်၊ မှန်ကန်သော လွတ်မြောက်မှုတို့တည်း။ ရဟန်းတို့ တပ်စွန်းမှု ‘ရာဂ’ကို ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိရန် ဤတရားဆယ်မျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏ )။ (၃)

၂၄ဝ—၂၆၆။ ရဟန်းတို့ တပ်စွန်းမှု ‘ရာဂ’ကို ပိုင်းခြား၍ သိရန်။ပ။ ထက်ဝန်းကျင် ကုန်ရန်။ ပယ်ရန်။ ကုန်ခန်းရန်။ ပျက်စီးရန်။ ကင်းပြတ်ရန်။ ချုပ်ရန်။ စွန့်ရန်။ တစ်ဖန် စွန့်ရန်။ပ။ ဤတရား ဆယ်မျိုးတို့ကို ပွါများအပ်ကုန်၏။ (၄—၃ဝ)

၂၆၇—၇၄၆။ ပြစ်မှားမှု ‘ဒေါသ’ကို။ပ။ တွေဝေမှု ‘မောဟ’ကို။ အမျက်ထွက်မှု ‘ကောဓ’ကို။ ရန်ငြိုး ဖွဲ့မှု ‘ဥပနာဟ’ကို။ ကျေးဇူးကို ချေဖျက်မှု ‘မက္ခ’ကို။ ဂုဏ်ပြိုင်မှု ‘ပဠာသ’ကို။ ငြူစူမှု ‘ဣဿာ’ကို။ ဝန်တိုမှု ‘မစ္ဆရိယ’ကို။ လှည့်ပတ်မှု ‘မာယာ’ကို။ စဉ်းလဲမှု ‘သာဌေယျ’ကို။ ခက်ထန်မှု ‘ထမ္ဘ’ကို။ ခြုတ်ခြယ်မှု ‘သာရ မ္ဘ’ကို။ ထောင်လွှားမှု ‘မာန’ကို။ အလွန်ထောင်လွှားမှု ‘အတိမာန’ ကို။ ယစ်မူးမှု ‘မဒ’ ကို။ မေ့လျော့မှု ‘ပမာဒ’ကို ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိရန်။ပ။ ပိုင်းခြား၍ သိရန်။ ထက်ဝန်းကျင် ကုန်ရန်။ ပယ်ရန်။ ကုန်ခန်းရန်။ ပျက်စီးရန်။ ကင်းပြတ်ရန်။ ချုပ်ရန်။ တစ်ဖန် စွန့်ရန်။ပ။ ဤတရားဆယ်မျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏ )။ (၃၁—၅၁ဝ)

ရာဂပေယျာလ ပြီး၏။

ဒသကနိပါတ် ပြီး၏။