အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

(၁၈) ၃-ဥပါသကဝဂ်

၈-ရာဇာသုတ်

၁၇၈။ ရဟန်းတို့ ထိုအရာကို အဘယ်သို့ မှတ်ထင်ကြကုန်သနည်း—

“ဤယောကျာ်းသည် သူ့အသက်သတ်ခြင်းကို ပယ်၍ သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊ ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း သင်တို့သည် မြင်ဖူး ကြားဖူးကြကုန်သလော”ဟု (မေးတော်မူ၏)။

အသျှင်ဘုရား ထိုအရာကို မမြင်ဖူး မကြားဖူးကြပါကုန်ဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။

ရဟန်းတို့ ကောင်းပေစွ။

“ဤယောကျာ်းသည် သူ့အသက်သတ်ခြင်းကို ပယ်၍ သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊ ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်း ပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း ဤအကြောင်းကို ငါသည်လည်း မမြင်ဖူးမကြားဖူးပေ”၊ စင်စစ်သော်ကား “ဤယောကျာ်းသည် မိန်းမကိုလည်းကောင်း၊ ယောကျာ်းကိုလည်း့ကောင်း သတ်၏”ဟု ထိုယောကျာ်း၏ ထိုမကောင်းမှုကံကိုသာလျှင် ပြောကြားကုန်၏၊ ထိုယောကျာ်းကိုမင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း ဤသို့သောသဘောကို စင်စစ်အားဖြင့် သင်တို့ မြင်ဖူးကြားဖူးကြကုန်သလောဟု (မေးတော်မူ၏)။

အသျှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်တို့သည် မြင်ဖူး ကြားဖူးကြပါကုန်၏၊ နောင်လည်း ကြားရပါလိမ့်မည်ဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။

ရဟန်းတို့ ထိုအရာကို သင်တို့ အဘယ်သို့ မှတ်ထင်ကြကုန်သနည်း။

“ဤယောကျာ်းသည် မပေးသည်ကို ယူခြင်းကို ပယ်၍ မပေးသည်ကို ယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊ ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ မပေးသည်ကို ယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း သင်တို့သည် မြင်ဖူးကြားဖူးကြကုန်သလော”ဟု (မေးတော်မူ၏)။

အသျှင်ဘုရား ထိုအရာကို မမြင်ဖူး မကြားဖူးကြပါကုန်ဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။

ရဟန်းတို့ ကောင်းပေစွ။

“ဤယောကျာ်းသည် မပေးသည်ကို ယူခြင်းကို ပယ်၍ မပေးသည်ကို ယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊ ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ မပေးသည်ကို ယူခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိ တိုင်း ပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း ဤအကြောင်းကို ငါသည်လည်း မမြင်ဖူး မကြားဖူးပေ”၊ စင်စစ်သော် ကား “ဤယောကျာ်းသည် ရွာမှဖြစ်စေ တောမှဖြစ်စေ မပေးသည်ကို ခိုးလိုသော စိတ်ဖြင့်ယူ၏”ဟု ထိုယောကျာ်း၏ ထိုမကောင်းမှုကံကိုသာလျှင် ပြောကြားကုန်၏။

ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ မပေးသည်ကို ယူခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့်သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်း ပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း ဤသို့သောသဘောကို စင်စစ်အားဖြင့် သင်တို့ မြင်ဖူးကြားဖူးကြကုန်သလောဟု (မေးတော်မူ၏)။

အသျှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်တို့ မြင်ဖူး ကြားဖူးကြပါကုန်၏၊ နောင်လည်း ကြားရပါလိမ့်မည်ဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။

ရဟန်းတို့ ထိုအရာကို သင်တို့ အဘယ်သို့ မှတ်ထင်ကြကုန်သနည်း။

“ဤယောကျာ်းသည် ကာမဂုဏ်တို့၌ မှားယွင်းစွာ ကျင့်ခြင်းကို ပယ်၍ ကာမဂုဏ်တို့၌ မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊ ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ ကာမဂုဏ်တို့၌ မှားယွင်းစွာ ကျင့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း သင်တို့သည် မြင်ဖူးကြားဖူးကြကုန်သလော”ဟု (မေးတော်မူ၏)။

အသျှင်ဘုရား ထိုအရာကို မမြင်ဖူး မကြားဖူးကြပါကုန်ဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။

ရဟန်းတို့ ကောင်းပေစွ။

“ဤယောကျာ်းသည် ကာမဂုဏ်တို့၌ မှားယွင်းစွာ ကျင့်ခြင်းကို ပယ်၍ ကာမဂုဏ်တို့၌ မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊ ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ ကာမဂုဏ်တို့၌ မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင့်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်း ပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း ဤအကြောင်းကို ငါသည်လည်း မမြင်ဖူး မကြားဖူးပေ”၊ စင်စစ်သော်ကား “ဤယောကျာ်းသည်သူတစ်ပါးတို့၏ မယား သူတစ်ပါးတို့၏ သမီးပျိုတို့၌ လွန်ကျူး၍ ကျင့်၏”ဟု ထိုယောကျာ်း၏မကောင်းမှုကံကိုသာလျှင် ပြောကြားကုန်၏။ ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ ကာမဂုဏ်တို့၌ မှားယွင်းစွာ ကျင့်ခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်း ပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်းဤသို့သောသဘောကို စင်စစ်အားဖြင့် သင်တို့ မြင်ဖူးကြားဖူးကြကုန်သလောဟု (မေးတော်မူ၏)။

အသျှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်တို့ မြင်ဖူးကြားဖူးကြပါကုန်၏၊ နောင်လည်း ကြားရပါလိမ့်မည်ဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။

ရဟန်းတို့ ထိုအရာကို သင်တို့ အဘယ်သို့ မှတ်ထင်ကြကုန်သနည်း။

“ဤယောကျာ်းသည် မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းကို ပယ်၍ မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊ ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်း ပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း သင်တို့ မြင်ဖူးကြားဖူးကြကုန်သလော”ဟု (မေးတော်မူ၏)။

အသျှင်ဘုရား ထိုအရာကို မမြင်ဖူး မကြားဖူးကြပါကုန်ဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။

ရဟန်းတို့ ကောင်းပေစွ။

“ဤယောကျာ်းသည် မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းကို ပယ်၍ မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊ ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်း ပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း ဤအကြောင်းကို ငါသည်လည်း မမြင်ဖူး မကြားဖူးပေ”၊ စင်စစ်သော်ကား “ဤယောကျာ်းသည် မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းဖြင့် သူကြွယ်၏လည်းကောင်း၊ သူကြွယ်သား၏လည်းကောင်း အကျိုးစီးပွါးကို ဖျက်ဆီး၏”ဟု ထိုယောကျာ်း၏ ထိုမကောင်းမှုကံကိုသာလျှင် ပြောကြားကုန်၏။ ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့်သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်း ပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း ဤသို့သော သဘောကို စင်စစ်အားဖြင့် သင်တို့ မြင်ဖူးကြားဖူးကြကုန်သလောဟု (မေးတော်မူ၏)။

အသျှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်တို့ မြင်ဖူး ကြားဖူးကြပါကုန်၏၊ နောင်လည်း ကြားရပါလိမ့်မည်ဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။

ရဟန်းတို့ ထိုအရာကို သင်တို့ အဘယ်သို့ မှတ်ထင်ကြကုန်သနည်း။

“ဤယောကျာ်းသည် မူးယစ်မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော သေရည် သေရက်ကို သောက်ခြင်းကို ပယ်၍ မူးယစ်မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော သေအရက်ကို သောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊ ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ မူးယစ်မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော သေအရက်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်း ပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း သင်တို့မြင်ဖူးကြားဖူးကြကုန်သလော”ဟု (မေးတော်မူ၏)။

အသျှင်ဘုရား ထိုအရာကို မမြင်ဖူး မကြားဖူးကြပါကုန်ဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။

ရဟန်းတို့ ကောင်းပေစွ။

“ဤယောကျာ်းသည် မူးယစ်မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော သေအရက်ကို ပယ်၍ မူးယစ့်မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော သေအရက်ကို သောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊ ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ မူးယစ်မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော သေအရက်သောက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း တည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း ဤအကြောင်းကို ငါသည်လည်း မမြင်ဖူး မကြားဖူးပေ”။

စင်စစ်သော်ကား “ဤယောကျာ်းသည် မူးယစ်မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော သေအရက်သောက်ခြင်းကို အားထုတ်သည်ဖြစ်၍ မိန်းမကိုဖြစ်စေ ယောကျာ်းကိုဖြစ်စေ သတ်၏။

ဤယောကျာ်းသည် မူးယစ်မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော သေအရက်သောက်ခြင်းကိုအားထုတ်သည်ဖြစ်၍ ရွာမှဖြစ်စေ တောမှဖြစ်စေ မပေးသည်ကို ခိုးလိုသော စိတ်ဖြင့် ယူ၏။

ဤယောကျာ်းသည် မူးယစ်မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော သေအရက်သောက်ခြင်းကို အားထုတ်သည်ဖြစ်၍ သူတစ်ပါး၏မယား သူတစ်ပါး၏သမီးပျိုတို့၌ လွန်ကျူး၍ ကျင့်၏။

ဤယောကျာ်းသည် မူးယစ်မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော သေအရက်သောက်ခြင်းကိုအားထုတ်သည်ဖြစ်၍ မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းဖြင့် သူကြွယ်၏လည်းကောင်း၊ သူကြွယ်သား၏လည်းကောင်းအကျိုးစီးပွါးကို ဖျက်ဆီး၏”ဟု ထိုယောကျာ်း၏ ထိုမကောင်းမှုကံကိုသာလျှင် ပြောကြားကုန်၏။

ထိုယောကျာ်းကို မင်းတို့သည် ဖမ်းဆီး၍ မူးယစ်မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော သေအရက်သောက်ခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ ချုပ်နှောင်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း၊ အလိုရှိတိုင်း ပြုကုန်၏ဟုလည်းကောင်း ဤသို့သော သဘောကို စင်စစ်အားဖြင့် သင်တို့ မြင်ဖူးကြားဖူးကြကုန်သလောဟု (မေးတော်မူ၏)။

အသျှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်တို့ မြင်ဖူးကြားဖူးကြပါကုန်၏၊ နောင်လည်း ကြားရပါလိမ့်မည်ဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။

အဋ္ဌမသုတ်။