အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

(၂၁) ၁-ကိမိလဝဂ်

၄-ဗလသုတ်

၂ဝ၄။ ရဟန်းတို့ ဗိုလ်တို့သည် ဤငါးမျိုးတို့တည်း။

အဘယ်ငါးမျိုးတို့နည်းဟူမူ —

သဒ္ဓါဗိုလ်၊ ဟိရီဗိုလ်၊ သြတ္တပ္ပဗိုလ်၊ ဝီရိယဗိုလ်၊ ပညာဗိုလ်တို့တည်း။

ရဟန်းတို့ ဗိုလ်တို့သည် ဤငါးမျိုးတို့တည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။

စတုတ္ထသုတ်။