အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

၁၁-တိကဝဂ်

၄-သညာသုတ်

၁၁ဝ။ ရဟန်းတို့ တရားတို့သည် ဤသုံးမျိုးတို့တည်း။

အဘယ်သုံးမျိုးတို့နည်းဟူမူ—

ကာမဂုဏ်ကို မှတ်သားမှု ‘ကာမသညာ’၊ ပျက်စီးစေရန်မှတ်သားမှု ‘ဗျာပါဒသညာ’၊ ညှဉ်းဆဲရန်မှတ်သားမှု ‘ဝိဟိံ သသညာ’ တို့တည်း။

ရဟန်းတို့ တရားတို့သည် ဤသုံးမျိုးတို့တည်း။

ရဟန်းတို့ ဤသုံးမျိုးသော တရားတို့ကို ပယ်ရန် တရားသုံးမျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏။

အဘယ်သုံးမျိုးတို့နည်းဟူမူ—

ကာမဂုဏ်ကို မှတ်သားမှု ‘ကာမသညာ’ ကို ပယ်ရန် ထွက်မြောက်ရန် မှတ်သားမှု ‘နေက္ခမ္မသညာ’ ကိုပွါးများအပ်၏။

ပျက်စီးစေရန် မှတ်သားမှု ‘ဗျာပါဒသညာ’ကို ပယ်ရန် မပျက်စီးစေရန် မှတ်သားမှု ‘အဗျာပါဒသညာ’ ကိုပွါးများအပ်၏။

ညှဉ်းဆဲရန် မှတ်သားမှု ‘ဝိဟိံ သသညာ’ ကို ပယ်ရန် မညှဉ်းဆဲရန် မှတ်သားမှု ‘အဝိဟိံ သသညာ’ ကိုပွါးများအပ်၏။

ရဟန်းတို့ ဤသုံးမျိုးသော တရားတို့ကို ပယ်ရန် ဤတရားသုံးမျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။

စတုတ္ထသုတ်။