အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

၉-သမဏဝဂ်

၂-သမဏသုတ်

၈၆။ ရဟန်းတို့ တရားခုနစ်မျိုးတို့ ငြိမ်းသည်၏အဖြစ်ကြောင့် သမဏ မည်၏။ပ။

ဒုတိယသုတ်။