အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

၉-သမဏဝဂ်

၃-ဗြာဟ္မဏသုတ်

၈၇။ အပပြုအပ်ပြီးသော မကောင်းမှုရှိသည်၏ အဖြစ်ကြောင့် ဗြာဟ္မဏ မည်၏။ပ။

တတိယသုတ်။