အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

၉-သမဏဝဂ်

၄-သောတ္တိယသုတ်

၈၈။ အကြွင်းမဲ့ ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သောကြောင့် သောတ္တိယ မည်၏။ပ။

စတုတ္ထသုတ်။