အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

၉-သမဏဝဂ်

၅-နှာတကသုတ်

၈၉။ ဆေးကြောသုတ်သင်အပ်သည်၏ အဖြစ်ကြောင့် နှာတက မည်၏။ပ။

ပဉ္စမသုတ်။