အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

၉-သမဏဝဂ်

၇-အရိယသုတ်

၉၁။ ဖျက်ဆီးတတ်သည်၏ အဖြစ်ကြောင့် အရိယ မည်၏။ပ။

သတ္တမသုတ်။