အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

၂-သီဟနာဒဝဂ်

၄-သမိဒ္ဓိသုတ်

၁၄။ ထိုအခါ အသျှင်သာရိပုတြာအထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ ရှိခိုးပြီးလျှင် တစ်ခုသောနေရာ၌ ထိုင်နေသော အသျှင်သမိဒ္ဓိအား အသျှင်သာရိပုတြာသည် ဤသို့ မိန့်တော်မူ၏—“ငါ့သျှင်သမိဒ္ဓိ ယောကျာ်း၏ အကြံအစည်ဟူသော ဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင်အကြောင်းရှိ၍ ဖြစ်ကုန်သနည်း”။ အသျှင်ဘုရား နာမ်ရုပ်လျှင် အကြောင်းရှိ၍ ဖြစ်ပါကုန်၏။ သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်၌ ထူးခြားခြင်းသို့ ရောက် သနည်း။ အသျှင်ဘုရား ဓာတ် (သဘော)တို့၌ ထူးခြားခြင်းသို့ ရောက်ပါကုန်၏။ သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင် ဖြစ်ကြောင်းရှိကုန်သနည်း။ အသျှင်ဘုရား ဖဿလျှင် ဖြစ်ကြောင်း ရှိပါကုန်၏၊ သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင် ပေါင်းဆုံရာ ရှိကုန်သနည်း။ အသျှင်ဘုရား ဝေဒနာလျှင် ပေါင်းဆုံရာ ရှိပါကုန်၏။ သမိဒ္ဓိ ထိုတရားတို့သည် အဘယ်လျှင် အဦးရှိကုန်သနည်း။ အသျှင်ဘုရား သမာဓိလျှင် အဦးရှိပါကုန်၏။ သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင် အကြီးအကဲရှိကုန်သနည်း။ အသျှင်ဘုရား သတိလျှင် အကြီးအကဲ ရှိပါကုန်၏။ သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင် လွန်ကဲမှု ရှိကုန်သနည်း။ အသျှင်ဘုရား ပညာလျှင် လွန်ကဲမှု ရှိပါကုန်၏။ သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင် အနှစ်သာရ ရှိကုန်သနည်း။ အသျှင်ဘုရား ဝိမုတ္တိ ‘ဖိုလ်’လျှင် အနှစ်သာရ ရှိပါကုန်၏။ သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်၌ သက်ဝင်ကုန်သနည်း။ အသျှင်ဘုရား အမြိုက် (နိဗ္ဗာန်) ၌ သက်ဝင်ကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။

“သမိဒ္ဓိ ယောကျာ်း၏ အကြံအစည်ဟူသော ဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင် အကြောင်းရှိ၍ ဖြစ်ကုန် သနည်း”ဟု ဤသို့ မေးသည်ရှိသော် “အသျှင်ဘုရား နာမ်ရုပ်လျှင် အကြောင်းရှိကုန်၍ ဖြစ်ပါကုန်၏”ဟု ဆို၏။ “သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်၌ ထူးခြားခြင်းသို့ ရောက်ကုန်သနည်း”ဟု ဤသို့ မေးသည် ရှိသော် “အသျှင်ဘုရား ဓာတ်တို့၌ ထူးခြားခြင်းသို့ ရောက်ပါကုန်၏”ဟု ဆို၏။ “သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင် ဖြစ်ကြောင်း ရှိကုန်သနည်း”ဟု ဤသို့ မေးသည်ရှိသော် “အသျှင်ဘုရား ဖဿလျှင် ဖြစ်ကြောင်းရှိပါကုန်၏”ဟု ဆို၏၊ “သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင် ပေါင်းဆုံရာ ရှိကုန် သနည်း”ဟု မေးသည်ရှိသော် “အသျှင်ဘုရား ဝေဒနာလျှင် ပေါင်းဆုံရာ ရှိပါကုန်၏”ဟု ဆို၏။ “သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင် အဦးရှိကုန်သနည်း”ဟု ဤသို့ မေးသည်ရှိသော် “အသျှင်ဘုရား သမာဓိလျှင် အဦးရှိပါကုန်၏”ဟု ဆို၏။ “သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင် အကြီးအကဲ ရှိကုန် သနည်း”ဟု ဤသို့ မေးသည် ရှိသော် “အသျှင်ဘုရား သတိလျှင် အကြီးအကဲ ရှိပါကုန်၏”ဟု ဆို၏။ သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင် လွန်ကဲမှု ရှိကုန်သနည်း”ဟု ဤသို့ မေးသည်ရှိသော် “အသျှင်ဘုရား ပညာလျှင် လွန်ကဲမှု ရှိပါကုန်၏”ဟု ဆို၏။ “သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်လျှင် အနှစ် သာရ ရှိကုန်သနည်း”ဟု ဤသို့ မေးသည်ရှိသော် “အသျှင်ဘုရား ဝိမုတ္တိ ‘ဖိုလ်’လျှင် အနှစ်သာရ ရှိပါ့ကုန်၏”ဟု ဆို၏။ “သမိဒ္ဓိ ထိုဝိတက်တို့သည် အဘယ်၌ သက်ဝင်ကုန်သနည်း”ဟု မေးသည် ရှိသော် “အသျှင်ဘုရား အမြိုက် (နိဗ္ဗာန်) ၌ သက်ဝင်ပါကုန်၏”ဟု ဆို၏။ သမိဒ္ဓိ ကောင်းပေစွ ကောင်းပေစွ၊ သမိဒ္ဓိ သင်သည် မေးတိုင်း မေးတိုင်း ကောင်းစွာပင် ဖြေဆိုနိုင် ပေ၏၊ ထိုမေးတိုင်း ဖြေနိုင်သဖြင့်လည်း (ငါဖြေနိုင်သည်ဟူ၍) အထင်မကြီးလေလင့်ဟု မိန့်ဆို၏။

စတုတ္ထသုတ်။