အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

၃-သတ္တာဝါသဝဂ်

၁-တိဌာနသုတ်

၂၁။ ရဟန်းတို့ ဥတ္တရကုရုကျွန်းနေလူတို့သည် အကြောင်းသုံးမျိုးတို့ဖြင့် တာဝတိံ သာနတ်တို့ကို လည်းကောင်း၊ ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်းသူ လူတို့ကိုလည်းကောင်း လွှမ်းမိုး သာလွန်ကုန်၏။ အဘယ်အကြောင်း သုံးမျိုးတို့နည်းဟူမူ—တပ်မက်မှု ‘တဏှာ’ မရှိကြကုန်၊ (ငါ့ပစ္စည်းဟု) သိမ်းဆည်းမှု မရှိကုန်၊ အနှစ် တစ်ထောင်ဟူသော အသက်မြဲခြင်းဂုဏ်ထူး ရှိကုန်၏။ ရဟန်းတို့ ဤအကြောင်းသုံးမျိုးတို့ဖြင့် ဥတ္တရ ကုရုကျွန်း နေလူတို့သည် တာဝတိံ သာနတ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ‘ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်း’ သူလူတို့ကိုလည်းကောင်း လွှမ်းမိုး သာလွန်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့ တာဝတိံ သာနတ်တို့သည် အကြောင်းသုံးမျိုးတို့ဖြင့် ဥတ္တရကုရုကျွန်းနေလူတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်းသူ လူတို့ကိုလည်းကောင်း လွှမ်းမိုး သာလွန်ကုန်၏။ အဘယ်အကြောင်းသုံးမျိုးတို့နည်းဟူမူ— နတ်အသက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ နတ်အဆင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ နတ်ချမ်းသာဖြင့်လည်းကောင်း သာလွန်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့ ဤအကြောင်းသုံးမျိုးတို့ဖြင့် တာဝတိံ သာနတ်တို့သည် ဥတ္တရ ကုရုကျွန်းနေလူတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်းသူ လူတို့ကိုလည်းကောင်း လွှမ်းမိုး သာလွန်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့ ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်းသူ လူတို့သည် အကြောင်းသုံးမျိုးတို့ဖြင့် ဥတ္တရကုရုကျွန်းနေ လူတို့ကို လည်းကောင်း၊ တာဝတိံ သာနတ်တို့ကိုလည်းကောင်း လွှမ်းမိုးသာလွန်ကုန်၏။ အဘယ်အကြောင်း သုံးမျိုးတို့နည်းဟူမူ— ရဲရင့်ကုန်၏၊ (ခိုင်မြဲသော) သတိရှိကုန်၏၊ ဤကျွန်း၌ မြတ်သောအကျင့် ‘အဋ္ဌင်္ဂိကမဂ်’ ကို ကျင့်သုံးရ၏။ ရဟန်းတို့ ဤအကြောင်းသုံးမျိုးတို့ဖြင့် ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်းသူ လူတို့သည် တာဝတိံ သာနတ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဥတ္တရကုရုကျွန်းနေလူတို့ကိုလည်းကောင်း လွှမ်းမိုး သာလွန်ကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။

ပဌမသုတ်။