အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

(၆) ၁-ခေမဝဂ်

၃-အမတသုတ်

၅၄။ “ငါ့သျှင် အမြိုက် ‘အမတ’ အမြိုက် ‘အမတ”’ဟု ဆိုအပ်၏။

တတိယသုတ်။