အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

(၆) ၁-ခေမဝဂ်

၉-နိရောဓသုတ်

၆ဝ။ “ငါ့သျှင် ချုပ်ရာ ချုပ်ရာ”ဟု ဆိုအပ်၏။ပ။

နဝမသုတ်။