သံယုတ္တနိကာယ်—၅၅

၇— မဟာပညဝဂ်

၂—ပုထုပညာသုတ်

၁ဝ၅၉။ ပညာများခြင်းငှါ ဖြစ်ကုန်၏။

ဒုတိယသုတ်။