သံယုတ္တနိကာယ်—၅၅

၇— မဟာပညဝဂ်

၃—ဝိပုလပညာသုတ်

၁ဝ၆ဝ။ ပညာပြန့်ပြောခြင်းငှါ ဖြစ်ကုန်၏။

တတိယသုတ်။