သံယုတ္တနိကာယ်—၅၅

၇— မဟာပညဝဂ်

၁ဝ—ဟာသပညာသုတ်

၁ဝ၆၇။ ပညာရွှင်ခြင်းငှါ ဖြစ်ကုန်၏။

ဒသမသုတ်။