သံယုတ္တနိကာယ်—၅၅

၇— မဟာပညဝဂ်

၁၁—ဇဝနပညာသုတ်

၁ဝ၆၈။ ပညာလျင်ခြင်းငှါ ဖြစ်ကုန်၏။

ဧကာဒသမသုတ်။