သံယုတ္တနိကာယ်—၅၅

၇— မဟာပညဝဂ်

၁၂—တိက္ခပညာသုတ်

၁ဝ၆၉။ ပညာထက်ခြင်းငှါ ဖြစ်ကုန်၏။

ဒွါဒသမသုတ်။