Aṅguttara Nikāya

1. De voordelen van deugdzame daden

Eens leefde de Gezegende nabij Savatthi in het Jetavana, het park van Anathapindika. Daar benaderde de Eerwaarde Ananda de Gezegende en vroeg:

“Wat, Heer, is het voordeel van goede, deugdzame daden en wat is daarvan de beloning?”—“Het niet hebben van berouw, Ananda, is het voordeel en de beloning van goede, deugdzame daden.”—“En wat, Heer, is het voordeel en de beloning van het niet hebben van berouw?”—“Blijdschap, Ananda.”—“En wat, Heer, is het voordeel en de beloning van blijdschap?”—“(Diepe innerlijke) vreugde.”—“En wat, Heer, is het voordeel en de beloning van (diepe innerlijke) vreugde?”—“Kalmte.”—“En wat, Heer, is het voordeel en de beloning van kalmte?”—“Geluk.”—“En wat, Heer, is het voordeel en de beloning van geluk?”—“Concentratie van de geest.”—“En wat, Heer, is het voordeel en de beloning van concentratie?”—“Realistische kennis en inzicht.”—“En wat, Heer, is het voordeel en de beloning van realistische kennis en inzicht?”—“Afkeer en hartstochtloosheid.”—“En wat, Heer, is het voordeel en de beloning van afkeer en hartstochtloosheid?”—“De kennis en inzicht van bevrijding.”

“Daarom, Ananda, hebben goede, deugdzame daden het niet hebben van berouw als hun voordeel en beloning; het niet hebben van berouw, heeft blijdschap als haar voordeel en beloning; blijdschap, heeft (diepe innerlijke) vreugde als haar voordeel en beloning; vreugde, heeft kalmte als haar voordeel en beloning; kalmte, heeft geluk als haar voordeel en beloning; geluk, heeft concentratie van de geest als haar voordeel en beloning; concentratie, heeft realistische kennis en inzicht als haar voordeel en beloning; realistische kennis en inzicht, heeft afkeer en hartstochtloosheid als haar voordeel en beloning; afkeer en hartstochtloosheid, heeft de kennis en inzicht van bevrijding als haar voordeel en beloning. Op deze wijze, Ananda, leiden goede, deugdelijke daden stap voor stap naar het allerhoogste.”