Aṅguttara Nikāya

19. Het potentieel van de mens

Geef het kwade op, monniken! Iemand kan het kwaad opgeven, monniken! Indien het niet mogelijk zou zijn om het kwaad op te geven, dan zou ik jullie niet vragen om dat te doen. Maar omdat dat gedaan kan worden, daarom zeg ik: “Geef het kwade op!”

Indien dit opgeven van het kwaad pijn en lijden zou brengen, dan zou ik jullie niet vragen om het op te geven. Maar omdat het opgeven van kwaad welzijn en geluk brengt, daarom zeg ik: “Geef het kwade op!”

Ontwikkel het goede, monniken! Iemand kan het goede ontwikkelen, monniken. Indien het onmogelijk was om het goede te ontwikkelen, dan zou ik jullie niet vragen om dat te doen. Maar omdat dat gedaan kan worden, daarom zeg ik: “Ontwikkel het goede!”

Indien dit ontwikkelen van het goede pijn en lijden zou brengen, dan zou ik jullie niet vragen om het te ontwikkelen. Maar omdat het ontwikkelen van het goede welzijn en geluk brengt, daarom zeg ik: “Ontwikkel het goede!”