Aṅguttara Nikāya

13. De vier inspanningen 1

“En wat, monniken, is juiste inspanning (samma padhana)?”

  1. “Hierin wekt een monnik zijn wil op om het opkomen van kwaad—onheilzame staten—te vermijden, hij spant zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar.”
  2. “Om het kwaad—onheilzame staten te overwinnen die reeds opgekomen zijn—wekt hij zijn wil op, spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar.”
  3. “Voor het opkomen van heilzame staten die nog niet opgekomen zijn, wekt hij zijn wil op, spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar.”
  4. “Voor het handhaven van de heilzame staten die opgekomen zijn, om hen niet af te laten zwakken maar hen tot groei te brengen, tot volle wasdom en perfecte ontwikkeling—wekt hij zijn wil op, spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar: dit is juiste inspanning.”