Aṅguttara Nikāya

14. De vier inspanningen 2

  1. “Wat, monniken, is de inspanning van het vermijden (samvara padhana)? Bij het waarnemen van een vorm, of een geluid, of een geur, of een smaak, of een lichamelijke indruk, of een mentaal object, grijpt de monnik noch het geheel noch delen ervan vast. En hij streeft ernaar om datgene af te weren waardoor kwade en onheilzame zaken zullen ontstaan, zoals hebzucht en verdriet (dat daaruit voortvloeit) als hij zijn zintuigen niet bewaakt; en hij waakt over zijn zintuigen, beheerst zijn zintuigen. Dit heet de inspanning van vermijding.”
  2. “Wat nu, monniken, is de inspanning van het overwinnen (pahana padhana)? De monnik laat geen enkele gedachte van zinnelijke wellust toe, of ieder andere onheilzame zaak die opgekomen is; hij rukt ze uit, verwijdert ze, drijft ze uit, vernietigt ze, zorgt ervoor dat ze verdwijnen. Dit heet de inspanning van het overwinnen.”
  3. “Wat nu, monniken, is de inspanning van het ontwikkelen (bhavana padhana)? De monnik ontwikkelt de factoren van verlichting, die gericht zijn op afzondering, op onthechting, op uitdoving, en die eindigen in bevrijding, namelijk: indachtigheid (sati), onderzoek van de realiteit (dhamma vicaya), energie (viriya), vreugde (piti), kalmte (passaddhi), concentratie (samadhi) en gelijkmoedigheid (upekkha). Dit, monniken, is de inspanning van ontwikkeling.”
  4. “Wat nu, monniken, is de inspanning van het tot groei brengen (anurakkana padhana)? De monnik houdt krachtig een goed object in zijn geest zoals het mentale beeld van een skelet, of een lijk dat aangetast is door wormen, of een lijk blauw-zwart van kleur, of een rottend lijk, of een lijk doorzeeft met gaten, of een opgezwollen lijk. Dit heet de inspanning van het tot groei brengen.”