Aṅguttara Nikāya

32. De banden van broederschap

Er zijn deze vier gronden voor de banden van broederschap. Welke vier? Vrijgevigheid, vriendelijke woorden, onbaatzuchtige hulp en harmonie. Dit zijn de vier gronden voor broederschap.

Vrijgevigheid, vriendelijke woorden, onbaatzuchtige hulp en harmonie in het licht van gebeurtenissen, in de lijn met wat gepast is, in elke omstandigheid. Deze banden van broederschap functioneren in de wereld zoals een naaf in een bewegende kar.

Welnu, wanneer deze banden van broederschap ontbreken, zal een moeder niet de eer en het respect ontvangen die door haar kind verschuldigd zijn, noch zal een vader ontvangen wat een kind hem verschuldigd is.

Maar omdat de wijzen deze banden van broederschap in acht nemen, verwerven zij grootheid en zijn zij (de wijzen) geprezen.