Aṅguttara Nikāya

15. Criteria van de vijf krachten

Er zijn vijf krachten, monniken. Welke zijn deze vijf? Er is de kracht van geloof (saddha), van energie (viriya), van indachtigheid (sati), van concentratie (samadhi) en van wijsheid (pañña).

  1. Waarin, monniken, kan de kracht van geloof worden gezien? In de vier kwaliteiten van een in de stroom getredene (sotapannassa angani).
  2. Waarin kan de kracht van energie worden gezien? In de vier juiste inspanningen (padhana).
  3. Waarin kan de kracht van indachtigheid worden gezien? In de vier fundamenten van indachtigheid (satipatthana).
  4. Waarin kan de kracht van concentratie worden gezien? In de vier meditatieve verdiepingen (jhana).
  5. Waarin kan de kracht van wijsheid worden gezien? In de Vier Edele Waarheden (cattari ariya sacca).