Aṅguttara Nikāya

159. Over Udayin

Eens, toen de Gezegende te Kosambi verbleef, in het klooster van Ghosita, zat de Eerwaarde Udayin daar temidden van een grote groep lekenvolgelingen. Hij onderwees hen de Dhamma. Toen de Eerwaarde Ananda dit zag, ging hij naar de Gezegende. Toen hij bij hem aankwam, maakte hij een diepe buiging en ging aan zijn zijde zitten. Toen hij daar zat, zei hij tegen de Gezegende: “Heer, de Eerwaarde Udayin zit temidden van een grote groep lekenvolgelingen en onderwijst hen de Dhamma.” Hierop zei de Gezegende het volgende:

“Ananda, het is niet gemakkelijk om de Dhamma te onderwijzen. De Dhamma mag alleen aan anderen onderwezen worden door iemand waarin vijf kwaliteiten gegrondvest zijn. Welke zijn deze vijf?”

  1. “De Dhamma moet onderwezen worden met de volgende intentie: ‘Ik zal een stap voor stap opgebouwde toespraak houden.’”
  2. “De Dhamma moet onderwezen worden met de volgende intentie: ‘Ik zal goedgegrond spreken (met uitleg van oorzaak en gevolg).’”
  3. “De Dhamma moet onderwezen worden met de volgende intentie: ‘Ik zal spreken vanuit mededogen.’”
  4. “De Dhamma moet onderwezen worden met de volgende intentie: ‘Ik zal niet spreken vanwege wereldse voordelen.’”
  5. “De Dhamma moet onderwezen worden met de volgende intentie: ‘Ik zal niet spreken wanneer ik mijzelf of anderen daardoor in diskrediet breng.’”

“Ananda, het is niet gemakkelijk om de Dhamma te onderwijzen. De Dhamma mag alleen aan anderen onderwezen worden door iemand waarin deze vijf kwaliteiten gegrondvest zijn.”