Aṅguttara Nikāya

175. De verschoppeling

“Begiftigd met de volgende vijf kwaliteiten, is een lekenvolgeling de verschoppeling onder de lekenvolgelingen, de smet onder de lekenvolgelingen, het uitschot onder de lekenvolgelingen. Welke vijf? Hij heeft geen geloof (in de verlichting van de Boeddha); hij is niet deugdzaam; hij verlangt naar beschermende tovermiddeltjes (amuletten, spreuken etc.) en ceremonies; hij vertrouwt op beschermende tovermiddeltjes en ceremonies, maar niet op wilshandelingen; hij zoekt naar ontvangers voor zijn offergaven buiten (de Sangha), en geeft aan hen het eerst de offergaven. Begiftigd met deze vijf kwaliteiten, is een lekenvolgeling de verschoppeling onder de lekenvolgelingen, de smet onder de lekenvolgelingen, het uitschot onder de lekenvolgelingen.”

“Begiftigd met de volgende vijf kwaliteiten, is een lekenvolgeling het juweel onder de lekenvolgelingen, de lotus onder de lekenvolgelingen, een mooie bloem onder de lekenvolgelingen. Welke vijf? Hij heeft geloof (in de verlichting van de Boeddha); hij is deugdzaam; hij verlangt niet naar beschermende tovermiddeltjes en ceremonies; hij vertrouwt niet op beschermende tovermiddeltjes en ceremonies, maar op wilshandelingen; hij zoekt niet naar ontvangers voor zijn offergaven buiten (de Sangha), en geeft hier het eerst de offergaven. Begiftigd met deze vijf kwaliteiten, is een lekenvolgeling het juweel onder de lekenvolgelingen, de lotus onder de lekenvolgelingen, een mooie bloem onder de lekenvolgelingen.”