Aṅguttara Nikāya

43. Vijf begeerlijke dingen

Eens sprak de Gezegende tot Anathapindika aldus:

Er zijn, huishouder, vijf begeerlijke, plezierige en aangename dingen die zeldzaam zijn in de wereld. Welke zijn deze vijf? Het zijn een lang leven, schoonheid, geluk, vermaardheid en wedergeboorte in een hemelse wereld. Maar over die vijf dingen, huishouder, daarvan leer ik niet dat deze te verkrijgen zijn door te bidden of door geloftes te doen. Als iemand hen kan verwerven door te bidden of door geloftes te doen, waarom zou men dat dan nalaten?

Voor een edele discipel, huishouder, is het niet voordelig wanneer hij zou bidden om een lang leven of er genoegen in beleeft om dat te doen. Hij kan beter een pad (een manier) van leven volgen, dat strekt tot een lang leven. Door zulk een pad te volgen, zal hij een lang leven verwerven, of dat nu een goddelijk (als een hemelwezen) of een menselijk leven is.

Voor een edele discipel, huishouder, is het niet voordelig wanneer hij zou bidden om schoonheid (...) om geluk (...) om vermaardheid (...) om wedergeboorte in een hemelse wereld; het is niet voordelig voor hem wanneer hij daarvoor bidt of er genoegen in beleeft om dat te doen. Hij kan beter een pad, een manier van leven volgen, wat tot schoonheid strekt, tot geluk, tot vermaardheid, tot wedergeboorte in een hemelse sfeer. Door zulk een pad te volgen, zal hij schoonheid, geluk, vermaardheid en wedergeboorte in een hemelse wereld verwerven.