Saṃyutta Nikāya

45.2. De helft (van het hele heilige leven)

Ik heb gehoord dat de Gezegende eens bij de Sakya's leefde. Er was toen een Sakya stad die Sakkara heette. Daar ging de Eerwaarde Ananda naar de Gezegende, en toen hij daar arriveerde en een buiging voor de Gezegende gemaakt had, ging hij aan een zijde zitten. Toen hij daar zo zat, zei de Eerwaarde Ananda tegen de Gezegende: “Dit is de helft van het heilige leven, Heer: bevriend te zijn met edele mensen, een metgezel te zijn van edele mensen, een collega te zijn van edele mensen.”

“Zeg dat niet, Ananda! Zeg dat niet! Bevriend zijn met edele mensen, een metgezel zijn van edele mensen, een collega zijn van edele mensen is in werkelijkheid het hele heilige leven. Wanneer een monnik bevriend is met edele mensen, een metgezel is van edele mensen, een collega is van edele mensen, dan kun je van hem verwachten dat hij het Edele Achtvoudige Pad (ariya atthangika magga) zal ontwikkelen en er veel van zal maken.”

“En hoe ontwikkelt een monnik die bevriend is met edele mensen, een metgezel is van edele mensen, een collega is van edele mensen het Edele Achtvoudige Pad en hoe maakt hij er veel van? In dat geval ontwikkelt een monnik juist begrip dat voortkomt uit afzondering, onthechting, uitdoving, en dat eindigt in bevrijding. Hij ontwikkelt juiste intenties (...) juiste spraak (...) juiste handelingen (...) juiste wijze van levensonderhoud (...) juiste inspanning (...) juiste indachtigheid (...) juiste concentratie dat voortkomt uit afzondering, onthechting, uitdoving, en eindigt in bevrijding.”

“Dit is hoe een monnik die bevriend is met edele mensen, een metgezel is van edele mensen, een collega is van edele mensen het Edele Achtvoudige Pad zal ontwikkelen en hoe hij er veel van zal maken.”

“En door deze wijze van redeneren kan iemand weten, hoe—door bevriend te zijn met edele mensen, een metgezel te zijn van edele mensen, een collega te zijn van edele mensen—in werkelijkheid het hele heilige leven is.”

“Ananda, ik ben aan hen verschuldigd een edele vriend (kalyana mitta) te zijn, zodat levende wezens die aan geboorte onderworpen zijn, bevrijding van geboorte zullen verkrijgen; dat levende wezens die aan ouderdom onderworpen zijn, bevrijding van ouderdom zullen verkrijgen; dat levende wezens die aan de dood onderworpen zijn, bevrijding van de dood zullen verkrijgen; dat levende wezens die onderworpen zijn aan verdriet, weeklagen, pijn, smart en wanhoop, bevrijding van verdriet, weeklagen, pijn, smart en wanhoop zullen verkrijgen.”