Sutta Nipāta 5.16

Mogharaja's vraag

De volgende die sprak was de brahmaanse student Mogharaja:

“Man van de Sakya clan,” zei hij, “ik heb hierover tweemaal vragen gesteld zonder een antwoord te krijgen van het Oog van Wijsheid. Maar ik heb gehoord dat als een god van wijsheid voor de derde keer gevraagd wordt, hij dan een antwoord zal geven.”

“Ik weet niet, beroemde Gotama, welke houding u heeft omtrent deze wereld en omtrent de andere wereld, de wereld van Brahma en de goden (deva's).”

“Daarom, vanwege uw voortreffelijke inzicht, ben ik gekomen om u hierover te vragen: Hoe moet een persoon de wereld aanschouwen zodat de Koning van de Dood hem niet kan zien?”

De Meester antwoordde: “Als je altijd gewaar bent, Mogharaja, zul je naar de wereld kijken en haar leegheid zien. Wanneer je alle ideeën over een zelf hebt verwijderd, dan heb je jezelf een mogelijkheid gegeven om voorbij de dood te gaan. Kijk zo naar de wereld en de Koning van de Dood zal je niet zien.”