Theragāthā

1.39. Tissa

Alsof hij wordt getroffen door een zwaard,
alsof zijn hoofd in brand staat,
zo zou een monnik het thuisloze leven moeten leiden
—indachtig—
voor het achterlaten van zintuiglijke begeerte.