Tekster ordnet i nummerrekkefølge

Dasakanipāta

10.176. Sunne og usunne væremåter

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Pava, holdt han til i smeden Cundas mangolund. Da kom Cunda bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned hos ham. Mesteren spurte ham:

«Hvilke renselsesriter foretrekker du, Cunda?»

«Jeg foretrekker de renselsesritene som proklameres av brahmanene fra vest, de som bærer vannkrukker og kranser av vannliljer, de som tilber ilden og foretar renselse med vann.»

«Hvordan er disse renselsesritene, Cunda?»

«Disse brahmanene sier: ’Kom her, min gode mann. Stå tidlig opp og berør marken. Hvis du ikke berører marken, skal du berøre fersk kumøkk. Hvis du ikke berører fersk kumøkk, skal du berøre grønt gras. Hvis du ikke berører grønt gras, skal du tilbe ilden. Hvis du ikke tilber ilden, skal du hedre solen med håndflatene mot hverandre. Hvis du ikke gjør det, skal du bade tre ganger om dagen.’ Dette er de renselsesritene som brahmanene i vest proklamerer, og det er disse jeg foretrekker.»

«Disse brahmanene fra vest har helt andre renselsesriter enn renselsene i den edles treningsdisiplin, Cunda.»

«Hvordan er da renselsene den edles treningsdisiplin? Det ville være fint om du ville forklare meg hvordan disse renselsene er, Mester.»

«Følg da godt med og hør etter, så skal jeg si det, Cunda.»

«Ja vel, Mester,» svarte Cunda.

Mesteren sa:

«Du kan bli uren på tre måter ved bruk av kroppen, på fire måter ved bruk av talen og på tre måter ved bruk av sinnet.

Hvordan kan du bli uren på tre måter ved bruk av kroppen, Cunda?

Den ene er å drepe levende vesener, det er å være grusom og mordlysten, ha blod på hendene og ikke ha noen medfølelse med levende vesener.

Den andre er å ta det som ikke blir gitt oss, det er når vi har lyst til å stjele og tar det andre eier uten at de har gitt oss det, uansett om det skjer i en landsby eller ute i skogen.

Den tredje er å misbruke seksualitet, det vil si å ha seksuell omgang med noen som står under foreldrenes eller slektningenes verge, som står under lovens verge, som er gift eller forlovet.

Slik kan du bli uren på fire måter ved bruk av kroppen.

Hvordan kan du bli uren på fire måter ved bruk av talen, Cunda?

Den ene er å lyve. Hvis du blir bedt om å avlegge vitnemål for byrådet, for retten, i familien, i lauget eller for kongens råd, og du blir bedt om å si hva du vet, lyver du med vitende og vilje hvis du sier at du vet når du ikke vet eller at du ikke vet når du vet, eller hvis du sier at du har sett når du ikke har sett eller at du ikke har sett når du har sett, uansett om du lyver for selv å ha fordel av det eller om du lyver for å beskytte andre, eller om du lyver for å høste materielle fordeler.

Den andre er sladder, det vil si at hvis du hører noe her, går du og forteller det til andre for å skape splid, eller hvis du har hørt noe fra andre, så kommer du hit og forteller det for å skape splid. På den måten splitter du de som var enige og forsterker kløften mellom dem som allerede var splittet. Du frydes og godter deg over uvennskap og du gjør hva du kan for å skape uvennskap mellom andre og holde det ved like.

Den tredje er å føre sårende tale, det vil si at du er frekk og grov i munnen, snakker uhøflig og nedsettende om andre og ypper til strid og forstyrrelser.

Den fjerde er å fare med tomt snakk og pjatt, snakke i utide, snakke om slikt som ikke er sant og snakke om slikt som står i strid med læren og treningsdisiplinen. Det er å skravle i utide om alle slags meningsløse og uviktige ting og slikt som ikke er bryet verd å kaste bort tiden på.

Slik kan du bli uren på fire måter ved bruk av talen.

Hvordan kan du bli uren på tre måter ved bruk av sinnet, Cunda?

Den ene er å være grådig, at vi tenker: «Jeg skulle ønske det var mitt!», når vi ser andre eier noe.

Den andre er å være ondsinnet, det vil si å ha onde tanker om andre og ønske at de skulle bli drept, utryddet, utslettet og ikke lenger være til.

Den tredje er skadelige teorier og forvrengte holdninger, som for eksempel at gaver og ofringer er uten positive virkninger, gode og dårlige handlinger får intet resultat og ingen frukt. Omsorg for foreldrene er ikke til noen nytte. Verken denne verden eller noen annen verden eksisterer, og det er ingen som blir gjenfødt. Ingen filosof eller brahman her i verden er fullkommen og ingen av dem har nådd fullkommenheten. Og ingen av dem har selv forstått denne og den andre verden, slik at de har noe å belære andre om.

Slik kan du bli uren på tre måter ved bruk av sinnet.

Dette er de ti usunne væremåtene, Cunda. En som lever på denne måten, er uren uansett om han står tidlig opp og berøre marken eller ikke. Han er uren uansett om han berører fersk kumøkk eller ikke. Han er uren uansett om han berører grønt gras eller ikke. Han er uren uansett om han dyrker ilden eller ikke. Han er uren uansett om han hedrer solen med håndflatene mot hverandre eller ikke, og han er uren uansett om han bader tre ganger om dagen eller ikke. Hvorfor? Jo, fordi disse ti usunne væremåtene er urene og de skaper urenhet. Den som følger disse ti usunne væremåtene, vil havne i helvete, i dyrisk tilstand, bli et spøkelse eller komme i vonde kår, sier jeg.

Du kan bli ren på tre måter ved bruk av kroppen, på fire måter ved bruk av talen og på tre måter ved bruk av sinnet.

Hvordan kan du bli ren på tre måter ved bruk av kroppen, Cunda?

Den ene er å la være å ta liv og holde seg langt unna slike ting. Det er å legge fra seg sverd og pisk, være vennlig og beskjeden og leve med omtanke for alle levende veseners beste

Den andre er å la være å ta det som ikke blir gitt, og holde seg langt unna slike ting. Det er å la være å få lyst til å stjele og ta det andre eier uten at de har gitt oss det, uansett om det skjer i en landsby eller ute i skogen.

Den tredje er å ikke misbruke seksualitet, det vil si å unngå å ha seksuell omgang med noen som står under foreldrenes eller slektningenes verge, som står under lovens verge, som er gift eller forlovet.

Slik kan du bli ren på tre måter ved bruk av kroppen.

Hvordan kan du bli ren på fire måter ved bruk av talen, Cunda?

Den ene er å la være å lyve. Hvis du blir bedt om å avlegge vitnemål for byrådet, for retten, i familien, i lauget eller for kongens råd, og du blir bedt om å si hva du vet, lyver du ikke hvis du sier at du vet når du vet eller at du ikke vet når du ikke vet, eller hvis du sier at du har sett når du har sett eller at du ikke har sett når du ikke har sett. Du lyver ikke med vitende og vilje for selv å ha fordel av det eller for å beskytte andre, og heller ikke for å høste materielle fordeler.

Den andre er å holde seg unna sladder og baktalelser, det vil si at hvis du hører noe her, går du ikke og forteller det til andre bare for å skape splid. Og det du hører der, kommer du heller ikke tilbake hit og forteller, bare for å skape splid. Du er en som forener de splittede og oppmuntrer de enige. Du foretrekker enighet, gleder og fryder seg ved enighet, og sier slikt som bidrar til enighet.

Den tredje er å la være å tale sårende ord og holde seg langt unna slike ting. Ordene dine er milde, vennlige og høflige, de går til hjertet og gjør godt å høre, og er til glede og behag for mange. Ja, slik skal du snakke.

Den fjerde er å ikke fare med tomt snakk og pjatt, men holde seg langt unna slike ting. Du sier nyttige ord til rett tid og i samsvar med fakta, du snakker om læren og om treningsdisiplinen. Du er en som sier minneverdige, begrunnede, nyttige og meningsfylte ord til rett tid.

Slik kan du bli ren på fire måter ved bruk av talen.

Hvordan kan du bli ren på tre måter ved bruk av sinnet, Cunda?

Den ene er å ikke være grådig, at vi ikke tenker: «Jeg skulle ønske det var mitt!», når vi ser andre eier noe.

Den andre er å ikke være ondsinnet, det vil si å ikke ha onde tanker om andre og heller ikke ønske at de skulle bli drept, utryddet, utslettet og ikke lenger være til.

Den tredje er å ha rett syn og gode holdninger, som for eksempel at gaver og ofringer har positive virkninger, at gode og dårlige handlinger bærer frukt og gir resultater. Det er også å innse at omsorg for foreldrene er en god ting, og heller ikke mene at verken denne verden eller noen annen verden eksisterer, og det er heller ingen som blir gjenfødt. Det er også å mene at det finnes filosofer og brahmaner her i verden som er fullkomne og har nådd fullkommenheten, og likeså at de selv har forstått denne og den andre verden, slik at de har noe å belære andre om.

Slik kan du bli ren på tre måter ved bruk av sinnet.

Dette er de ti sunne væremåtene, Cunda. En som lever på denne måten, er ren uansett om han står tidlig opp og berøre marken eller ikke. Han er ren uansett om han berører fersk kumøkk eller ikke. Han er ren uansett om han berører grønt gras eller ikke. Han er ren uansett om han dyrker ilden eller ikke. Han er ren uansett om han hedrer solen med håndflatene mot hverandre eller ikke, og han er ren uansett om han bader tre ganger om dagen eller ikke. Hvorfor? Jo, fordi disse ti sunne væremåtene er rene og de skaper renhet. Den som følger disse ti sunne væremåtene, vil komme blant gudene, blant menneskene eller i gode kår på annet vis, sier jeg.»

Da Cunda hadde hørt dette, sa han:

«Utmerket, Mester, utmerket! Det er som å rette opp det som var blitt veltet, eller som å åpenbare det som var skjult. Det er som å vise veien til en som var gått vill, eller som å bære lys inn i mørket, slik at den som har øyne kan se det som er der. Nettopp slik har du forklart sannheten på mange måter, Mester. Nå tar jeg tilflukt til deg, Mester, til læren og til munkefellesskapet. Vær så snill å regne meg som en legvenn, Mester, som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge jeg lever.»