Tekster ordnet i nummerrekkefølge

Dasakanipāta

10.217. Gode og dårlige handlinger har sine konsekvenser

Det sier jeg dere, munker, at handlinger dere utfører med vitende og vilje, blir lagret og forsvinner ikke før dere har fått oppleve følgene av dem, det være seg her og nå eller senere. Og jeg sier også at så lenge dere ikke har opplevd følgene av slike opplagrede handlinger som er utført med vitende og vilje, blir det heller ingen ende på det som gjør vondt.

Ut fra usunne intensjoner kan vi begå tre slags negative og skadelige handlinger med kroppen. Vi kan også snakke på fire slike negative og skadelige måter og vi kan tenke på tre slike negative og skadelige måter, og alt dette gir vonde frukter og forårsaker lidelse.

Hvilke tre slags negative og skadelige handlinger kan vi begå med kroppen ut fra usunne intensjoner, handlinger som gir vonde frukter og forårsaker lidelse?

Den ene er å drepe levende vesener, det er å være grusom og mordlysten, ha blod på hendene og ikke ha noen medfølelse med levende vesener.

Den andre er å ta det som ikke blir gitt oss, det er når vi har lyst til å stjele og tar det andre eier uten at de har gitt oss det, uansett om det skjer i en landsby eller ute i skogen.

Den tredje er å misbruke seksualitet, det vil si å ha seksuell omgang med noen som står under foreldrenes eller slektningenes verge, som står under lovens verge, som er gift eller forlovet.

Dette er de tre negative og skadelige måtene vi kan handle på ut fra usunne intensjoner, og slike handlinger vil gi vonde frukter og forårsake lidelse.

Hva vil det si at vi ut fra usunne intensjoner kan snakke på fire slags negative og skadelige måter, noe som vil gi vonde frukter og forårsake lidelse?

Den ene er å lyve. Hvis du blir bedt om å avlegge vitnemål for byrådet, for retten, i familien, i lauget eller for kongens råd, og du blir bedt om å si hva du vet, lyver du med vitende og vilje hvis du sier at du vet når du ikke vet eller at du ikke vet når du vet, eller hvis du sier at du har sett når du ikke har sett eller at du ikke har sett når du har sett, uansett om du lyver for selv å ha fordel av det eller om du lyver for å beskytte andre, eller om du lyver for å høste materielle fordeler.

Den andre er sladder, det vil si at hvis du hører noe her, går du og forteller det til andre for å skape splid, eller hvis du har hørt noe fra andre, så kommer du hit og forteller det for å skape splid. På den måten splitter du de som var enige og forsterker kløften mellom dem som allerede var splittet. Du frydes og godter deg over uvennskap og du gjør hva du kan for å skape uvennskap mellom andre og holde det ved like.

Den tredje er å føre sårende tale, det vil si at du er frekk og grov i munnen, snakker uhøflig og nedsettende om andre og ypper til strid og forstyrrelser.

Den fjerde er å fare med tomt snakk og pjatt, snakke i utide, snakke om slikt som ikke er sant og snakke om slikt som står i strid med læren og treningsdisiplinen. Det er å skravle i utide om alle slags meningsløse og uviktige ting og slikt som ikke er bryet verd å kaste bort tiden på.

Dette er de fire negative og skadelige måtene vi kan snakke på ut fra usunne intensjoner, og slike handlinger vil gi vonde frukter og forårsake lidelse.

Hva vil det si at vi ut fra usunne intensjoner kan tenke på tre slags negative og skadelige måter, noe som vil gi vonde frukter og forårsake lidelse?

Den ene er å være grådig, at vi tenker: «Jeg skulle ønske det var mitt!», når vi ser andre eier noe.

Den andre er å være ondsinnet, det vil si å ha onde tanker om andre og ønske at de skulle bli drept, utryddet, utslettet og ikke lenger være til.

Den tredje er skadelige teorier og forvrengte holdninger, som for eksempel at gaver og ofringer er uten positive virkninger, gode og dårlige handlinger får intet resultat og ingen frukt. Omsorg for foreldrene er ikke til noen nytte. Verken denne verden eller noen annen verden eksisterer, og det er ingen som blir gjenfødt. Ingen filosof eller brahman her i verden er fullkommen og ingen av dem har nådd fullkommenheten. Og ingen av dem har selv forstått og realisert denne og den andre verden, slik at de har noe å belære andre om.

Dette er de tre negative og skadelige måtene vi kan tenke på ut fra usunne intensjoner, og slike handlinger vil gi vonde frukter og forårsake lidelse.

Den som utfører disse tre negative og skadelige handlingene med kroppen, som snakker på disse fire negative og skadelige måtene eller som tenker på disse tre negative og skadelige måtene, vil bli født i vonde kår i helvete etter døden, etter at kroppen er gått i oppløsning, munker.

Det er som når du kaster en terning til værs. Når den har landet igjen, viser den det som den viser. Slik er det også med dem som utfører disse tre negative og skadelige handlingene med kroppen, som snakker på disse fire negative og skadelige måtene eller som tenker på disse tre negative og skadelige måtene. Etter døden, når kroppen er gått i oppløsning, vil de bli født i vonde kår i helvete, munker.

Derfor sier jeg dere, munker, at handlinger dere utfører med vitende og vilje, blir lagret og forsvinner ikke før dere har fått oppleve følgene av dem, det være seg her og nå eller senere. Og jeg sier også at så lenge dere ikke har opplevd følgene av slike opplagrede handlinger som er utført med vitende og vilje, blir det heller ingen ende på det som gjør vondt.

Ut fra sunne intensjoner kan vi begå tre slags positive og gunstige handlinger med kroppen. Vi kan også snakke på fire slike positive og gunstige måter og vi kan tenke på tre slike positive og gunstige måter, og alt dette gir gode frukter og skaper lykke.

Hvilke tre slags positive og gunstige handlinger kan vi begå med kroppen ut fra sunne intensjoner, handlinger som gir gode frukter og skaper lykke?

Den ene er å la være å ta liv og holde seg langt unna slike ting. Det er å legge fra deg sverd og pisk, være vennlig og beskjeden og leve med omtanke for alle levende veseners beste

Den andre er å la være å ta det som ikke blir gitt, og holde seg langt unna slike ting. Det er å la være å få lyst til å stjele og ta det andre eier uten at de har gitt oss det, uansett om det skjer i en landsby eller ute i skogen.

Den tredje er å ikke misbruke seksualitet, det vil si å unngå å ha seksuell omgang med noen som står under foreldrenes eller slektningenes verge, som står under lovens verge, som er gift eller forlovet.

Dette er de tre slags positive og gunstige handlingene vi kan begå med kroppen ut fra sunne intensjoner, handlinger som gir gode frukter og skaper lykke.

Hva vil det si at vi ut fra sunne intensjoner kan snakke på fire slags positive og gunstige måter, noe som vil gi gode frukter og skape lykke?

Den ene er å la være å lyve. Hvis du blir bedt om å avlegge vitnemål for byrådet, for retten, i familien, i lauget eller for kongens råd, og du blir bedt om å si hva du vet, lyver du ikke hvis du sier at du vet når du vet eller at du ikke vet når du ikke vet, eller hvis du sier at du har sett når du har sett eller at du ikke har sett når du ikke har sett. Du lyver ikke med vitende og vilje for selv å ha fordel av det eller for å beskytte andre, og heller ikke for å høste materielle fordeler.

Den andre er å holde seg unna sladder og baktalelser, det vil si at hvis du hører noe her, går du ikke og forteller det til andre bare for å skape splid. Og det du hører der, kommer du heller ikke tilbake hit og forteller, bare for å skape splid. Du er en som forener de splittede og oppmuntrer de enige. Du foretrekker enighet, gleder og fryder seg ved enighet, og sier slikt som bidrar til enighet.

Den tredje er å la være å tale sårende ord og holde seg langt unna slike ting. Ordene dine er milde, vennlige og høflige, de går til hjertet og gjør godt å høre, og er til glede og behag for mange. Ja, slik skal du snakke.

Den fjerde er å ikke fare med tomt snakk og pjatt, men holde seg langt unna slike ting. Du sier nyttige ord til rett tid og i samsvar med fakta, du snakker om læren og om treningsdisiplinen. Du er en som sier minneverdige, begrunnede, nyttige og meningsfylte ord til rett tid.

Dette er de fire slags positive og gunstige måtene vi ut fra sunne intensjoner kan snakke på, og dette vil gi gode frukter og skape lykke.

Hvilke tre slags positive og gunstige måte kan vi tenke på ut fra sunne intensjoner, slik at det vil gi gode frukter og skape lykke?

Den ene er å ikke være grådig, at vi ikke tenker: «Jeg skulle ønske det var mitt!», når vi ser andre eier noe.

Den andre er å ikke være ondsinnet, det vil si å ikke ha onde tanker om andre og heller ikke ønske at de skulle bli drept, utryddet, utslettet og ikke lenger være til.

Den tredje er å ha rett syn og gode holdninger, som for eksempel at gaver og ofringer har positive virkninger, at gode og dårlige handlinger bærer frukt og gir resultater. Det er også å innse at omsorg for foreldrene er en god ting, og heller ikke mene at verken denne verden eller noen annen verden eksisterer, og det er heller ingen som blir gjenfødt. Det er også å mene at det finnes filosofer og brahmaner her i verden som er fullkomne og har nådd fullkommenheten, og likeså at de selv har forstått og realisert denne og den andre verden, slik at de har noe å belære andre om.

Den som utfører disse tre positive og gunstige handlingene med kroppen, som snakker på disse fire positive og gunstige måtene eller som tenker på disse tre positive og gunstige måtene, vil bli født i lykkelige kår i himmelen etter døden, etter at kroppen er gått i oppløsning, munker.

Det er som når du kaster en terning til værs. Når den har landet igjen, viser den det som den viser. Slik er det også med dem som utfører disse tre positive og gunstige handlingene med kroppen, som snakker på disse fire positive og gunstige måtene eller som tenker på disse tre positive og gunstige måtene. Etter døden, når kroppen er gått i oppløsning, vil de bli født i lykkelige kår i himmelen, munker.

Derfor sier jeg dere, munker, at handlinger dere utfører med vitende og vilje, blir lagret og forsvinner ikke før dere har fått oppleve følgene av dem, det være seg her og nå eller senere. Og jeg sier også at så lenge dere ikke har opplevd følgene av slike opplagrede handlinger som er utført med vitende og vilje, blir det heller ingen ende på det som gjør vondt.