Tekster ordnet i nummerrekkefølge

Tikanipāta

3.100. Lignelsen om saltklumpen

«Hvis det hadde vært slik at hver og en opplever resultater ut fra de handlinger han har utført, munker, da ville det ikke være mulig å praktisere edel livsførsel, og det ville være umulig å gjøre slutt på lidelsen. Men siden det heller er slik at hver og en opplever resultater ut fra de handlinger han opplever å ha utført, er det mulig å praktisere edel livsførsel, munker, og det er mulig å gjøre slutt på lidelsen.

Det kan godt hende at en som bare har begått en ganske liten ugjerning, kommer til helvete for det. Og det kan godt hende at en annen som har begått samme slags ugjerning, får oppleve resultatene av den her og nå og dermed er helt ferdig med saken.

Hva slags person er det som kan komme til helvete for bare en ganske liten ugjerning?

Det er en mann som ikke observerer kroppen, som ikke har utviklet sin moral, ikke har utviklet sitt sinn og ikke har utviklet visdom, men som er innskrenket og smålig og overfladisk, munker. En slik person kan komme til helvete for bare en ganske liten ugjerning.

Hva slags person er det som kan ha begått samme ugjerning, men får oppleve resultatene av den her og nå og dermed er helt ferdig med den?

Det er en mann som observerer kroppen, som har utviklet sin moral, som har utviklet sitt sinn og har utviklet visdom, og som er raus, storsinnet og uten grenser. En slik person kan ha begått samme ugjerning, men får oppleve resultatene av den her og nå og er dermed helt ferdig med den.

Det er som om en mann skulle slippe en saltklump opp i et lite beger med vann. Hva mener dere, munker—ville vannet bli udrikkelig på grunn av denne saltklumpen?»

«Ja, det ville det bli, Mester.»

«Hvorfor?»

«Siden begeret ikke er stort, vil saltklumpen gjøre alt vannet udrikkelig.»

«Men hvis en mann skulle slippe en saltklump ut i Ganges—ville da alt vannet i Ganges bli udrikkelig på grunn av denne saltklumpen?»

«Nei, det ville det ikke bli, Mester.»

«Hvorfor?»

«Fordi det er så mye vann i Ganges, Mester. Det ville ikke bli udrikkelig bare på grunn av en saltklump.»