Tekster ordnet i nummerrekkefølge

Catukkanipāta

4.41. Om å utvikle konsentrasjon

Det finnes fire måter å utvikle konsentrasjon på, munker. Hvilke fire?

Det finnes en måte å utvikle konsentrasjon på som fører til at du lever lykkelig her og nå, hvis dere øver og praktiserer den mye. Det finnes en måte å utvikle konsentrasjon på som fører til klarsyn, hvis dere øver og praktiserer den mye. Det finnes en måte å utvikle konsentrasjon på som fører til oppmerksomhet og klar forståelse, hvis dere øver og praktiserer den mye. Det finnes en måte å utvikle konsentrasjon på som fører til utslettelse av negative tendenser i sinnet, hvis dere øver og praktiserer den mye.

Hvordan kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til at du lever lykkelig her og nå, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker? Det er når du isolerer deg både fra sansenytelser … går inn i den fjerde dypmeditasjon og blir værende i den. Slik kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til at du lever lykkelig her og nå, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker.

Hvordan kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til klarsyn, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker? Det er når du retter oppmerksomheten mot lyset og etablerer et lys klart som dagen, slik at natten er som dag og dagen er som natt. Du åpner sinnet og fyller det med strålende lys. Slik kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til klarsyn, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker.

Hvordan kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til oppmerksomhet og klar forståelse, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker? Du er fullt klar over følelsene idet de oppstår, du er fullt klar over følelsene idet de vedvarer, og du er fullt klar over følelsene idet de blir borte igjen. Du er fullt klar over en identifikasjon … osv… du er fullt klar over tankene idet de oppstår, du er fullt klar over tankene idet de vedvarer, og du er fullt klar over tankene idet de blir borte igjen. Slik kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til oppmerksomhet og klar forståelse, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker.

Hvordan kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til utslettelse av negative tendenser i sinnet, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker? Du betrakter de fem involveringsgruppene idet de oppstår og blir borte igjen—dette er et primærsanseinntrykk, slik oppstår det og slik blir det borte igjen; dette er en følelse, slik oppstår den og slik blir den borte igjen; dette er identifikasjon, slik oppstår den og slik blir den borte igjen, dette er en reaksjon, slik oppstår den og slik blir den borte igjen; dette er en skjelningsbevissthet, slik oppstår den og slik blir den borte igjen. Slik kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til utslettelse av negative tendenser i sinnet, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker.

Dette er altså de fire måtene å utvikle konsentrasjon på, munker. Og da jeg svarte på et spørsmål fra Punnaka, snakket jeg om målet for denne treningen:

Den som ikke lar seg rokke av noe i verden,
når han betrakter det som skjer,
men som er rolig og ikke lar seg forvirre,
som er uforstyrret og uten lengsler,
han har lagt tilblivelse og forfall bak seg, sier jeg.