Tekster ordnet i nummerrekkefølge

Catukkanipāta

4.42. Fire måter å besvare et spørsmål på

Det er fire måter å besvare et spørsmål på, munker. Hvilke fire? Det finnes spørsmål som kan gis et enkelt svar (ja eller nei), spørsmål som krever en analytisk utlegning, spørsmål som bør besvares med et motspørsmål og spørsmål som bør avvises. Dette er de fire måtene å besvare et spørsmål på, munker.