Tekster ordnet i nummerrekkefølge

Chakkanipāta

6.63. Handling

Handlinger er intensjoner, sier jeg. Intensjonene kommer først, og deretter kommer handlingen—med kropp, tale eller tanke.