Tekster ordnet i nummerrekkefølge

Aṭṭhakanipāta

8.39. Sunne faktorer og store gaver

Det finnes åtte faktorer som fører til gode og sunne resultater, som gir næring til lykken og har himmelske kvaliteter, som resulterer i lykke og fører til himmelen, munker, og som gir etterlengtede, tiltalende, gunstige, nyttige og lykkelige resultater. Hvilke åtte?

Sett at en elev av den edle tar tilflukt til Buddha. Da er dette den første faktoren som fører til gode og sunne resultater, som gir næring til lykken og har himmelske kvaliteter, som resulterer i lykke og fører til himmelen, munker, og som gir etterlengtede, tiltalende, gunstige, nyttige og lykkelige resultater.

Sett videre at en elev av den edle tar tilflukt til Dhamma. Da er dette den andre faktoren som fører til gode og sunne resultater, som gir næring til lykken og har himmelske kvaliteter, som resulterer i lykke og fører til himmelen, munker, og som gir etterlengtede, tiltalende, gunstige, nyttige og lykkelige resultater.

Sett videre at en elev av den edle tar tilflukt til Sangha. Da er dette den tredje faktoren som fører til gode og sunne resultater, som gir næring til lykken og har himmelske kvaliteter, som resulterer i lykke og fører til himmelen, munker, og som gir etterlengtede, tiltalende, gunstige, nyttige og lykkelige resultater.

Det finnes fem store gaver, munker, de beste gaver man kan gi, gaver som har en lang tradisjon bak seg og som det ikke hefter noe urent ved verken i fortid, nåtid eller framtid, og som ikke blir klandret av forstandige brahmaner og filosofer. Hvilke fem?

Sett at en elev av den edle lar være å drepe. Da skjenker han utallige levende vesener trygghet, frihet fra fiendskap og frihet fra vold. På den måten får han også selv trygghet, frihet fra fiendskap og frihet fra vold. Dette er den første av de fem store gavene, munker, og det er den fjerde faktoren som fører til gode og sunne resultater.

Sett videre at en elev av den edle lar være å ta det som ikke blir gitt ham, at han avstår fra seksuelle overtredelser, fra urett tale og fra å bli beruset. Da skjenker han utallige levende vesener trygghet, frihet fra fiendskap og frihet fra vold. På den måten får han også selv trygghet, frihet fra fiendskap og frihet fra vold. Dette er de fire andre store gavene, munker, de beste gaver man kan gi, gaver som har en lang tradisjon bak seg og som det ikke hefter noe urent ved verken i fortid, nåtid eller framtid, og som ikke blir klandret av forstandige brahmaner og filosofer. Dette er også de gjenværende fire faktorene som fører til gode og sunne resultater, som gir næring til lykken og har himmelske kvaliteter, som resulterer i lykke og fører til himmelen, munker, og som gir etterlengtede, tiltalende, gunstige, nyttige og lykkelige resultater.