Tekster ordnet i nummerrekkefølge

Navakanipāta

9.8. En ærverdig

En munk som er en ærverdig (arahant), som har kvittet seg med negative tendenser i sinnet, som har gjennomført treningen, gjort det som skal gjøres, lagt fra seg børa, nådd fram til målet, kvittet seg med alt som binder til ny tilblivelse og har nådd frihet gjennom fullkommen forståelse, er ute av stand til å begå de ni overtredelser. Han er ute av stand til med vitende og vilje å ta livet av noe levende vesen, han er ute av stand til å legge seg opp midler til sansenytelser slik han tidligere gjorde før han ble munk, han er ute av stand til å fornekte Buddha, han er ute av stand til å fornekte læren og ute av stand til å fornekte ordenen, og han er ute av stand til å fornekte treningen.