Slik er det sagt 100

Brahmanadhammayagasutta

Den beste gave

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Jeg er en brahman, munker. Jeg gir rundhåndet til alle som ber meg om det. Jeg bærer nå mitt siste legeme, og jeg er en uforlignelig lege og kirurg. Dere er mine egne sønner, munker. Dere er født av mine egne ord, født av læren, formet av læren og arvinger til læren, ikke arvinger til materielle ting.

Det finnes to slags gaver, munker. Man kan gi materielle gaver og man kan gi læren som gave. Det beste av disse to er å gi læren som gave.

Det finnes to ting man kan dele, munker. Man kan dele materielle goder og man kan dele læren. Det beste av disse to er å dele læren.

Man kan gi hjelp på to måter, munker. Man kan gi materiell hjelp og man kan gi læren som hjelp. Det beste av disse to er å gi læren som hjelp.

Det finnes to slags ofringer, munker: materielle ofringer og lærens gave. Den beste av av disse to er lærens gave.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:
“Den som har kommet fram til sannheten
og som av medfølelse med alle levende vesener
har gitt lærens gave uten å holde noe tilbake—
en slik person, som har gått hinsides all tilblivelse,
blir hyllet av både guder og mennesker.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.