Slik er det sagt 102

Asavakkhayasutta

Slutten på forurensninger i sinnet

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Jeg sier at den som vet og ser, kan gjøre slutt på forurensninger i sinnet, munker, ikke den som verken vet eller ser. Hva er det han vet og ser når han gjør slutt på forurensninger i sinnet? Han vet og ser at dette er lidelse. Da gjør han slutt på forurensninger i sinnet. Han vet og ser at dette er lidelsens opphav. Da gjør han slutt på forurensninger i sinnet. Han vet og ser at dette er slutten på lidelsen. Da gjør han slutt på forurensninger i sinnet. Han vet og ser at dette er veien til å gjøre slutt på lidelsen. Da gjør han slutt på forurensninger i sinnet. Dette er hva han vet og ser når han gjør slutt på forurensninger i sinnet.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Når eleven praktiserer iherdig
og følger den rette veien,
oppstår første kunnskap om avslutningen,
og innsikten følger direkte etter.
Den som blir befridd av denne innsikten,
får den høyeste innsikt om frigjøringen.
Da oppstår kunnskap om avslutningen,
og lenkene hans blir brutt.
Nibbana, frigjøringen fra alle lenker,
er ikke noe som kan oppnås
av den som er lat og dum.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.